Produkcja hal chłodniczych i kryteria bezpieczeństwa

przez | 18 kwietnia 2019

Przy projektowaniu oraz konstrukcji hal stalowych bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy jest to produkcja hal chłodniczych, magazynowych czy produkcyjnych, musimy spełnić warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zasady konstrukcyjne

Produkcja hal chłodniczych musi się wiązać z analizą stanu granicznego nośności, gdzie istotne są nie tylko kryteria bezpieczeństwa związane z wytrzymałością w trakcie normalnej eksploatacji, lecz także kryteria odporności ogniowej. Hale stalowe jak każdy obiekt budowlany musi spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Jego celem jest ograniczenie możliwości powstania pożaru z poszanowaniem jednostki i społeczeństwa, sąsiadującego mienia. Oznacza to, że obiekt musi zostać tak zaprojektowany i zbudowany, aby w przypadku pożaru nośność konstrukcji mogła być zapewniona przez założony czas, powstanie i rozpowszechnianie się ognia i dymu w obiektach było ograniczone, rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było zminimalizowane, mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub być uratowani w inny sposób, a także, aby było uwzględnione bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Produkcja hal chłodniczych- dbałość o bezpieczeństwo

Jest to szczególnie ważne w przypadku konstrukcji stalowych, które są z założenia mało odporne na działanie wysokich temperatur. W trakcie pożaru temperatura sięgać może nawet tysiąca dwustu stopni Celsjusza. W takiej temperaturze stal traci połowę swojej wytrzymałości. Proces ten trwa około dziesięciu minut. W wyniku czego, właściwości wytrzymałościowe stali ulegają znacznemu obniżeniu, a konstrukcja w krótkim czasie może ulec zawaleniu. Dlatego bardzo ciężko jest ocenić realne zagrożenie w czasie pożaru budynku o konstrukcji stalowej. Oznacza to, że konieczne jest wykonanie odpowiedniej ochrony termicznej, wydłużającej odporność na działanie wyższych temperatur. W praktyce oznacza to, że hala musi zostać wyposażona w przenośne środki przeciwpożarowe w postaci gaśnic, a także systemu przeciwpożarowego, czyli czujników, alarmów oraz instalacji tryskaczowej, która zostanie uruchomiona, natychmiast po włączeniu się czujników dymu.

Zobacz również  Produkcja hali produkcyjnych.