Budowa zadaszeń i inne wymagania przy konstrukcji hal stalowych

przez | 18 kwietnia 2019

Budowa konstrukcji stalowych wymaga spełnienia pewnych wymagań, które są konieczne przy tego rodzaju inwestycjach. Wiedzę o zakresie obowiązków muszą tutaj mieć jednakowo projektanci jak też wykonawcy danego projektu, a nawet inwestorzy.

Klasa hali

Hale stalowe dzielą się na poszczególne klasy. Wyróżniamy tutaj konstrukcje klasy trzeciej, drugiej oraz pierwszej. Klasa konstrukcji ma na celu określenie kryteriów, które musi spełnić obiekt, jeśli ma być właśnie w ten sposób sklasyfikowany. Chodzi tu o odporność ogniową, klasy środowiska korozyjnego, system ochrony przed korozją, a także samo wykonanie poszczególnych elementów w zakresie łączeń czy gdy w grę wchodzi budowa zadaszeń. Na etapie projektowym, wymaga się także odpowiedniej dokumentacji, która musi zawierać projekt techniczny i dokładną specyfikację techniczną. W specyfikacji technicznej powinny być określone wymagania dotyczące rodzaju i zakresu planu jakości, który ustala między innymi przegląd wymagań dla analizy i oceny możliwości ich spełnienia, podział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych etapów realizacji, procedury i inspekcje procesów specjalnych, wykaz badań kontrolnych oraz zasady przeprowadzania kontroli zewnętrznej i odbioru obiektu.

Materiały i kompetencje

hale stalowe- produkcja

Budowa zadaszeń i ogólne konstruowanie hali stalowej wymaga także szczególnego określenia zastosowanych materiałów. Powinny mieć one specjalistyczne zaświadczenia w zakresie jakości i dołączone do nich wyniki badań laboratoryjnych, które będą potwierdzeniem ich prawdziwości. Należy także zwrócić uwagę na samo przechowywanie materiałów, które musi odbywać się w odpowiednich warunkach, gwarantujących ochronę cech jakościowych. Wymagania dotyczą także personelu, który bezpośrednio bierze udział w realizacji konstrukcji. Zatrudnieni pracownicy muszą spełniać określone wymagania w zakresie kompetencji. Chodzi tu o specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz oczywiście doświadczenie. Wszystko to musi zostać potwierdzone oczywiście odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, których weryfikacja jest obowiązkiem pracodawcy i to on jest w przypadku zaistnienia problemu odpowiedzialny.

Zobacz również  Produkcja hali produkcyjnych.